گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - اندودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : خبیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.khabiri@khuisf.ac.ir
ایمیل : khabiri_m_d@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی حرفه ای
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه : تکنیک های جراحی درمان جدد
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی اندو
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : بررسی هیستولوژیک آپکس دندانهای کانین گربه مقایسه استفاده از MTA و آمالگام به عنوان ماده پرکننده