گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری

  • برای ارتباط با اینجانب مطابق برنامه هفتگی در ساعات حضور به دفتر گروه شهرسازی مراجعه فرمایید و یا با شماره 35002672 تماس بگیرید.
بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : بهاره نام خانوادگی : تدین
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bahareh.tadayon@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : مطالعات منظر شهري، بازآفريني شهري، رنگ محيطي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حفاظت و احیاء بافتهای تاریخی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه :