گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شهرسازی-طراحی شهری
مرتبه علمي : استادیار

  • گروه درس آشنایی با هنر پیش دانشگاه https://t.me/joinchat/GpDsIR1IpWiQ46F-JMAPew
  • گروه درس مبانی شهرشناسی https://t.me/joinchat/GpDsIRkU5U5_mby1lZRRhQ
بيوگرافي

نام : گلرخ نام خانوادگی : کوپایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : g.koupaei@khuisf.ac.ir
ایمیل : golrokhkopaie@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :