بهارک مرادی کلارده
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

بيوگرافي

نام : بهارک نام خانوادگی : مرادی کلارده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : km_baharak@yahoo.com
ایمیل : moradi.k@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزش
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد تهران مرکزی سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تدوین اثر تمرین مقاومتی غیرخطی و مکمل یاری کورکومین بر نشانگران بیوشیمیایی کبدی در زنان سالمند
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : توانمندسازی - مهارت های تعلیم و تربیت1
ارائه دهنده : گروه اساتید
محل دوره : دانشگاه آزاد دولت آباد طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : توانمندسازی - مهارت های تعلیم و تربیت2
ارائه دهنده : گروه اساتید
محل دوره : دانشگاه آزاد دولت آباد طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : توانمندسازی - مهارت های تعلیم و تربیت3
ارائه دهنده : گروه اساتید
محل دوره : دانشگاه آزاد دولت آباد طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره : توانمندسازی - فرهنگ پوشش
ارائه دهنده : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد
محل دوره : آنلاین طول دوره : 40
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه مقاله نویسی
محل دوره : دانشکده مهارت و کارآفرینی تاریخ دوره : 1394
عنوان دوره : کارگاه ورزش در دوران بارداری
محل دوره : دانشکده مهارت و کارآفرینی تاریخ دوره : 1395
آدرس ایمیل:  moradi.k@khuisf.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار