دکتر آتوسا امین زاده گوهری
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پاتولوژی فک ودهان
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : آتوسا نام خانوادگی : امین زاده گوهری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار مولکولی عاج affected و infected با استفاده از اسپکتروسکوپی IR و RAMAN
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آسیب شناسی دهان و فک و صورت
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : بررسی کمی و کیفی سلولهای Mast cell در تشخیص افتراقی لیکن پلان و ضایعات لیکنوئیدی دهان