گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - ریاضی محض-آنالیز

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : بیابانی دهکردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : biyabani1400@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :