گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - پرستاری

بيوگرافي

نام : آسیه نام خانوادگی : دهقانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای نمره سوفا با آپاچی-2 در پیش بینی نتایج جداسازی بیمار از دستگاه ونتیلاتور در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امین در شهر اصفهان سال 1393