گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : دانشیار

  • نحوه ارزشیابی نظریه های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی مدل های ترجمه ارشد مترجمی
  • نحوه ارزشیابی سنجش و ارزشیابی ارشد آموزش زبان
  • نحوه ارزشیابی فرهنگ نگاری دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی روش تحقیق دوره دکترا
  • نحوه ارزشیابی برنامه ریزی درسی دوره دکترا
  • ٍEmail: heidaritabrizi@khuisf.ac.ir
بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : حیدری تبریزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : heidaritabrizi@gmail.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مطالعات ترجمه، ارزشيابي زبان، تجزيه و تحليل گفتمان، جامعه شناسي زبان
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه : Towards Developing a Framework for the Evaluation of Iranian Undergraduate Students’ Academic Translations
دانشيار گروه زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان از سال 1378

نماينده دانشگاه درمركز اقماري برگزاري آزمون هاي استاندارد زبان انگليسي و رييس و رابط حوزه اجرايي آزمون بين المللي آيلتس

مدیر گروه انگلیسی در تحصیلات تکمیلی از بهمن 1397

موسس و مدیر مسئول مجله RELP