گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : الهه نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : elahesadeghi20@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : اموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : شیخ بهایی سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : تاثیر خواندن سایه به سایه بر خواندن و درک مفاهیم، حفظ و یاداوری لغات در حوزه تيوری جامعه شناسی فرهنگی ویگاتسکی