دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-معماری کامپیوتر

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : یوسفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aaa.yousofi@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبکه های کامپیوتری پردازش موازی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 97
عنوان پایان نامه :