گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فيزيك اتمي و مولكولي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدحسین نام خانوادگی : مؤیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : moayedi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :