گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - مامايي -بهداشت مادر وكودك
مرتبه علمي : مربی

  • CV
  • لینک جلسه پاسخگویی به دانشجویان مامایی- روزهای چهارشنبه ساعت 12 تا 13:30 https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60891485b6159f14bf942077&usertype
بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : بهناز نام خانوادگی : ترکان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : behnaztorkan@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مامایی- بهداشت مادر و کودک
دانشگاه محل تحصیل : تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران پس از زایمان طبیعی و سزارین
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مامایی
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : کارگاه مهارتهای ارتباطی 30 آبان 96
ارائه دهنده : اقای دکتر سید علی ناجی
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) طول دوره : یک روزه
عنوان دوره : کارگاه تهیه پرسشنامه 13 آبان 96
ارائه دهنده : خانم دکتر فریبا جوکار
محل دوره : طول دوره : یک روزه
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : اصول مدیریت در مامایی
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : از سال 91 تا کنون
عنوان دوره : بهداشت باروری و تنظیم خانواده
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : از سال 86 تا کنون
عنوان دوره : زبان تخصصی مامایی
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : از سال 91 تا کنون
عنوان دوره : اصول مدیریت بهداشتی
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : از سال 93 تا کنون
عنوان دوره : کارگاه اعتیار بخشی و ارتقاء مستمر کیفیت
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : از سال 96 تا کنون
عنوان دوره : سیستم ها ی اطلاع رسانی پزشکی
محل دوره : دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) تاریخ دوره : از سال 96 تا کنون

مشخصات فردي و سوابق کاري

نام و نام خانوادگي: بهناز ترکان       

مدرک تحصيلي مقطع کارشناسي

در سال 1372، رشته مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشکده پرستاري و مامايي، معدل 17/26.

مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد

در سال 1383،رشته مامايي( گرايش بهداشت مادر و کودک)، دانشگاه تربيت مدرس، معدل 18/40.

سوابق کاري:

1-     انجام خدمت طرح نيروي انساني مقطع کارشناسي در دانشکده پرستاري و مامايي اصفهان بعنوان مربي مامايي باليني از سال 1272 تا 1375.

2-     انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) ، فلاورجان، نجف آباد و نايين به عنوان مربي مامايي باليني در قالب حق التدريس از سال 1375 تا سال 1379.

3-     انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوان مربي کارشناس مامايي در قالب پيماني و رسمي از سال 1379 تا سال 1384.

4-     انجام خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) به عنوان مربي عضو هيات علمي از سال 1384 تا کنون.

طرح هاي تحقيقاتي:

1-     بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد زنان سنين باروري در مورد تنظيم خانواده در مراکز بهداشتي شهر اصفهان( مجري طرح)

2-     بررسي سندرم پيش از قاعدگي مادران و سوء رفتار با کودکان آنها در سال 1389. ( همکار اصلي طرح)

مقالات چاپ شده در مجلات:

1-      Postnatal quality of life in women after normal vaginal delivery and caesarean section. BMC Pregnancy and Childbirth, 2009 )ISI

2-      Comparative analysis of life quality in mothers after caesarean section and normal vaginal delivery. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Resaerch. 2007 (ISI)

3-      The Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): translation and validation study of  Iranian version. BMC Psychiatry, 2007 (ISI)

 

4-     بررسي مقايسه اي عملکرد جنسي مادران پس از زايمان طبيعي و سزارين، مجل? پزشک و آزمايشگاه، 1389 .

5-     مالاريا در حاملگي. مجل? پزشک و آزمايشگاه 1388

کتاب ها:

1-     سلامت زن، سلامت جامعه، کتاب اول: قاعدگي (مجموعه کتابهاي پرسش و پاسخ به زبان ساده و علمي دربار? مشکلات بهداشتي زنان)

2-     سلامت زن، سلامت جامعه، کتاب دوم: رابط? زناشويي (مجموعه کتابهاي پرسش و پاسخ به زبان ساده و علمي دربار? مشکلات بهداشتي زنان)

3-     سلامت زن، سلامت جامعه، کتاب سوم: تعيين جنسيت فرزند (مجموعه کتابهاي پرسش و پاسخ به زبان ساده و علمي دربار? مشکلات بهداشتي زنان)


فعاليت هاي آموزشي:

1-     مربي باليني مامايي و پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از سال 1372 تا سال 1375. ( طرح نيروي انساني)

2-     مربي باليني مامايي و پرستاري در دانشگاههاي آزاد خوراسگان، فلاورجان و نايين و نجف آباد از سال 1375 تا سال 1379. ( حق التدريس)

3-     مربي کارشناس مامايي دردانشگاه آزاد واحد خوراسگان(اصفهان) از سال 1379 تا 1384(رسمي)

4-     عضو هيات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از سال 1384 تا کنون. ( رسمي)

فعاليت ها و سمت هاي اجرائي:

1.    عضويت در شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از سال 1387 تا کنون.

2.    عضو فعال کميته هاي اجرائي و علمي در همايش هاي:

3.    مددجو، مشارکت، سلامتي،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1383.

4.    اولين همايش تازه هاي پرستاري و مامائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1384.

5.    دومين همايش تازه هاي پرستاري و مامائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1385

6.    سومين همايش تازه هاي پرستاري و مامائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1386

7.    چهارمين همايش تازه هاي پرستاري و مامائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1387.

8.    پنجمين همايش تازه هاي پرستاري و مامائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1388.

9.    ششمين همايش تازه هاي پرستاري و مامائي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)، سال 1389.

10.  اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)، سال 1391

 

11. داور چهار مورد پايان نامه کارشتاسي ارشد پرستاري.

12. ناظر 12يک مورد پايان نام? کارشناسي ارشد

13. ناظر فني کتابخان? دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

14. برگزاري کارگاه ها ي آموزشي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان).

15. مسئول پيگيري و راه اندازي مقطع کارشناسي ارشد مامايي در گرايش بهداشت باروري، مشاوره و مامايي قانوني

16. مسئول آموزش باليني دانشجويان کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) از سال 1378 تا 1384.