گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - شيمي تجزيه
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدمهدی نام خانوادگی : قیصری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mgheisary@khuisf.ac.ir 
ایمیل : mgheisary@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : کروماتوگرافي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان ادب اصفهان سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیمی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی تجزیه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :