گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشكي اجتماعي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : هاجر نام خانوادگی : شکرچی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : Oral health of opioid addicts attending treatment centers in Tehran, Iran, in 2011
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : اصفهان سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : (Comparing the specific activity of Alkaline Phosphatase in Gingival Crevicular Fluid during two techniques of canine retraction (sliding and friction less