گروه آموزشی : فنی مهندسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شعیب نام خانوادگی : محجوب
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : s.mahjoub@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : تبدیل انرژی و مهندسی پزشکی (تئوری ساختاری، پدیده های انتقال، بهینه سازی سیستم های ترمودینامیکی، بیومکانیک)
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعت نفت سال اخذ مدرک : 1380
عنوان پایان نامه :