گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند که کارآموزی و کارآموزی در عرصه تا اطلاع ثانوی طبق برنامه ریزی گروه برگزار خواهد شد.
  • به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری می رساند تمامی امتحانات تخصصی به غیر از اصول و فنون پرستاری بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.
بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : داوری دولت آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : nurse.davari@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : پرستاری مراقبتهای ویژه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی همدان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلب
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : پرستاری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : هوشبری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه :
در سال ۱۳۶۲ در خانواده اي متدين در شهر اصفهان به دنيا امد. آموزش دوره ابتدايي خود را مدرسه اي در خيابان چمران و دوره راهنمايي و دبيرستان را نيز در مدرسه اي در ملك شهر اصفهان به تحصيل پرداخت.
ايشان در سال ۱۳۸۰ در مقطع كارداني رشته هوشبري در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشكي كاشان و بلافاصله پس از اتمام دوره كارداني در مقطع كارشناسي رشته پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شهركرد پذيرفته شد.
همكاري با بيمارستان ها تخصصي و فوق تخصصي الزهرا و بيمارستان زهراي مرضيه و پاراكيلينيك قلب از ديگر افتخارات اين استاد گرانقدر است.
ايشان در سال ۱۳۸۷ و همزمان با پذيرش اولين دوره كارشناسي ارشد مراقبت هاي ويژه به عنوان اولين ورودي اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه علوم پزشكي همدان پذيرفته شد.
با پايان دوره كارشناسي ارشد در سال ۱۳۸۹، ايشان در سن ۲۷ سالگي به عنوان هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان پذيرفته شدند.
تاليف چندين كتاب و دهها مقاله و طرح پژوهشي نيز از سوابق پژوهشي ايشان به شمار مي آيد.
ايشان همچنين در آبان ۱۳۹۷ پس از انتخاب توسط اعضاي هيئت علمي گروه پرستاري و با حكم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان به عنوان مديرگروه پرستاري اين دانشگاه انتخاب شدند.
برخي از سوابق اجرايي ايشان
●مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان-خوراسگان
● عضو شوراي اسلامي شهر دولت آباد برخوار
●رئيس شوراي شهرستان برخوار
●معاون گروه كارشناسي ارشد پرستاري دانشگاه آزاد خوراسگان
●مشاور معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد خوراسگان
●سرپرست مركز تحقيقات سالمندي دانشگاه آزاد خوراسگان
●مسئول هماهنگي المپياد پزشكيدانشگاه آزاد خوراسگان
●سرپرست و نماينده در نخستين المپياد علمي علوم پزشكيدانشگاه آزاد خوراسگان
●شوراي مركزي انجمن علمي پرستاران اصفهان
●عضو فعال بسيج اساتيد اصفهان
●عضو كمسيون آموزش و پرورش شهرستان برخوار