دکتر الهام چاوشی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي

  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60827f876b6be253205bc344&usertype=1
بيوگرافي

نام : الهام نام خانوادگی : چاوشی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : chavoshie@yahoo.com 
ایمیل : chavoshie@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : فیزیک حاک، آلودگی خاک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم و مهندسی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم و مهندسی خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :