گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم قرآن و حد يث
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : حاجی اسماعیلی حسین آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :