گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : علیمرادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حسابداري مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه : -------
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : بررسی مشکلات استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد سال اخذ مدرک : 1398
عنوان پایان نامه : تأثیر محافظه کاری و نوسان پذیری در برآورد ارزش منصفانه بر تصمیم های فروش سرمایه گذاری با تأکید بر ویژگیهای شخصیتی تصمیم گیرندگان