گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - دندانپزشکی اطفال
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شهرزاد نام خانوادگی : جوادی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sharzad1618@gmail.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دندانپزشکی کودکان
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی تهران سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
ادرس مطب :خيابان توحيد مجتمع پزشکي توحيد واحد 212
تلفن: 031-36266595
09135676627
email:javadinejad@khuisf.ac.ir