گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسي تربيتي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مژگان نام خانوادگی : عارفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : marefi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : عملکرد اجتماعي و روانشناسي مثبت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه پرخاشگری آشکار و ارتباطی با عملکرد اجتماعی دانش ]موزان دوره ابتدایی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
دانشگاه محل تحصیل : شیراز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : ارائه مدل عملکرد اجتماعی بر اساس تئوری ذهن و میانجیگری همدلی و باورهای ماکیاولیستی