آزاده ترک زاده
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رادیولوژی فک و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : آزاده نام خانوادگی : ترک زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : رادیولوژی فک و صورت
دانشگاه محل تحصیل : علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : بررسی لندمارک های ناحیه سینونازال بر روی سیتی اسکن