گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : نرگس نام خانوادگی : کشتی آرای
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : keshtiaray@gmail.com 
ایمیل : keshtiaray@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : برنامه درسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصهان(خوراسگان) سال اخذ مدرک : ۱۳۸۷
عنوان پایان نامه :
 

وضعيت فعلي 

دانشيار مطالعات برنامه درسي، گروه علوم تربيتي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) 

سوابق تحصيلي 

دکتري تخصصي (PhD) برنامه ريزي درسي

1383 - 1387

 

 

کارشناسي ارشد علوم تربيتي: برنامه ريزي آموزش

1380 - 1382

 

 

کارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي

1368 - 1372