گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : شیرین زهرا نام خانوادگی : فرهاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پریو
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : قابلیت برداشت سمر لایر و تغیرات مورفولوژی لایه توبولای عاجی پس کاربر اسیدسیتریکو تتراسایکلین