گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-اقتصادي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : علی خان نام خانوادگی : نصراصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : nasr@khuisf.ac.ir??
ایمیل : ali.nasr21@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : زمین شناسی اقتصادی، گوهر شناسی و کانی شناسی کاربردی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 78
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر کرمان سال اخذ مدرک : 72
عنوان پایان نامه :


بسم تعالی

دانشیارتمام وقت دانشگاه، زمين شناسي، علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان ) از سال 1379 تا کنون.

متاهل و متولد 1345

عمده فعالیت های اجرایی و پژوهشی

1-فعالیت های پژوهشی

1-1 انتشار کتاب 22عنوان

       تالیف 6  عنوان

      ترجمه 6عنوان

     گردآوری 5 عنوان

     مجموعه مقالات همایش 5 عنوان

1-2 انتشار مقاله 38عنوان

       مقالات ISI  28

       مقالات علمی- پژوهشی 38عنوان

       مقالات علمی- ترویجی 8عنوان

1-3 طرح های پژوهشی 12 مورد

     

2-4 افتخارات

    پژوهشگر نمونه طی 5 دوره از 86 تا 90

استاد برجسته در زمینه آموزشی در سال تحصیلی90-91

   کاندید کتاب سال جمهوری اسلامی طی دو دوره 86 و 91

 

3-سوابق اجرایی

-دانشگاهی

مدیر پژوهش 88-81

مدیر انتشارات 82-91

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 83-86

مدیر گروه علوم پایه 79-81

مدیر گروه کارشناسی ارشد پترولوژی 88-90

مدیر دفتر همکاری های علمی و پژوهشی 88-94

دبیر شورای پژوهشی 81-88

دبیر شورای انتشارات دانشگاه 82-تاکنون

دبیر شورای عالی انفورماتیک و اطلاع رسانی 82-84

موسس و دبیر تشکل اسلامی اساتید دانشگاه(اندیشوران) 85-90

دبیری همایش های ملی و منطقه ای 5 مورد

-غیردانشگاهی


مدیر آموزش و تحقیق سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان

عضو  و مدیر آموزش و تحقیق سازمان نظام مهندسی معدن

عضوکمسیون های معدنی اتاق بازرگانی اصفهان

مدیر و کارشناس ارشد شرکت های معدنی وابسته به معادن و فلزات  68-78
Ali-Khan Nasr-Esfahani, associate professor of  geology department at Islamic Azad University,Isfahan branch, received his B.Sc. in geology from Kerman University, Iran, in 1990. He obtained his M.Sc. in economic geology from Kerman University in 1993 and PhD from Tehran Science and Research University in 1999. His present research interests are ore petrology, geochemistry and economic geology. He has compiled and published several papers and books on petrology, mineralogy and economic geology.