دکتر اعظم آبدار
گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : حکمرانی اسلامی با رویکرد اقتصادی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

بيوگرافي

نام : اعظم نام خانوادگی : آبدار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :