گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - شیمی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : لیلا نام خانوادگی : خزدوز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : lkhazdooz@yahoo.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سنتز ترکيبات هتروسيکل با خواص دارويي. طراحي و انجام واکنشهاي سنتزي تک مرحله اي. تهيه کاتاليزورهاي جديد جهت انجام واکنشهاي شيميايي با شرايط انجام سبز. سنتز مايعات يوني . انجام واکنشهاي شيميايي با استفاده از مايعات يوني.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : استفاده از مایع یونی اسیدی در انجام واکنشهای شیمیایی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : شیمی آلی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : انجام واکنشهای سولفونیلاسیون ...
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : شیمی کاربردی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه :