مهندس مهرداد ملانوروزی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

بيوگرافي

نام : مهرداد نام خانوادگی : ملانوروزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبکه های توزیع برق-تلفات شبکه های برق-ممیزی انرژی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهند سی برق
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه : محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه در شبکه های انتقال برق
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق
دانشگاه محل تحصیل : مازندران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : تجدید آرایش در شبکه های توزیع برق ه های توریع برق
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : گذارندن دوره ممیری انرژی برق
ارائه دهنده : سازمان نظام مهندسی
محل دوره : تبریز طول دوره : یک هفته
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : برگزاری دوره های کوتاه مدت برای کارشناسان صنعت برق
محل دوره : دانشگاه صنعت آب و برق تاریخ دوره : 1380
عنوان دوره : برگزاری دوره های آموزشی طراحی یرق ساختمان برای کارشناسان نظام مهندسی
محل دوره : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تاریخ دوره : 1386
عنوان دوره : برگزاری دوره های طراحی شبکه های توزیع یرق
محل دوره : تاریخ دوره : 1381
عنوان دوره : برگزاری دوره های نرم افزارهای شیکه های توزیع
محل دوره : تاریخ دوره : 1381