دکتر افسانه سروش یار
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : افسانه نام خانوادگی : سروش یار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.soroushyar@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : ارزيابي توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غيرعادي و تعيين ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : خصوصی سازی حسابرسی، فرضیه استقلال حسابرس و فرضیه کیفیت اطلاعات