گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - بیماریهای دهان و تشخیص
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : رشیدی میبدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی حرفه ای
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی تغییرات اسکلتی و دندانی بیماران کلاس II اسکلتی به دنبال درمان با تویین بلاک و مقایسه نتایج درمان با گروه کنترل
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تشخیص بیماری های دهان و دندن
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای میزان ایموگلوبین B علیه HSV, HSV2 در بیماران مبتلا به پمفگوس و لگاریس و افراد سالم