گروه آموزشی : اقتصاد
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم اقتصادي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : دائی کریم زاده
تاریخ تولد :
محل تولد : اصفهان
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : karimzadeh@khuisf.ac.ir 
ایمیل : saeedkarimzade@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد بين الملل، بانکداري، اقتصاد اسلامي و اقتصاد مالي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم اقتصادی، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه : پول، تورم، علیت: شواهد تجربی ایران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
دانشگاه محل تحصیل : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : مبانی نظری بهینه سازی ذخائر ارزی بانک های مرکزی و پیشنهاد ترکیب ارزی بهینه ذخائر در ایران
Https://orcid.org/0000-0002-4178-0280

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=DtjZ2KUAAAAJ