گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : مربی

  • امتحان پایان ترم
بيوگرافي

نام : مرجان نام خانوادگی : امجد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : MARJAN_AMJAD@YAHOO.COM
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : روانشناسی محیط-مسکن-نما-معماری همخوان با طبیعت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد نجف آباد سال اخذ مدرک : 1401
عنوان پایان نامه : The principles of design for residential facades and landscape influenced by belonging sense of inhabitants (A case study of residential buildings adjacent to Isfahan,s Mudys)
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : How to write articles in English
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) طول دوره : کارگاه یک روزه
عنوان دوره : How to write articles
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) طول دوره : کارگاه دو روزه
عنوان دوره : How to write CVs, letters and recommendation
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) طول دوره : کارگاه یک روزه