گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سندس نام خانوادگی : منصوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.mansouri@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Discourse analysis, Translation, Teaching
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : بررسی نحوه ارایه پاسخهای غیر مرجح در کتب درسی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان قدس سال اخذ مدرک : 1366
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : بیان اسرار و عبودیت بندگی با محوریت نماز و احکام
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با زندگی و سیره علما و اسوه های اخلاق و عرفان
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با کتابخانه دیجیتال
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 18 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : فرهنگ، رسانه و تاثیر آن بر اخلاق اساتید
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت