گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربی

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون مطبوعاتي1 ساعت 5تا7 شناسه کلاس 384978f گذرواژه journalism5-7 تاریخ برگزاری 1399/07/19 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون مطبوعاتي1 ساعت 3تا5 شناسه کلاس 365eab1 گذرواژه journalism3-5 تاریخ برگزاری 1399/07/19 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه شفاهي2 شناسه کلاس 140991b گذرواژه oral1-3 تاریخ برگزاری 1399/07/17 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه شفاهي2 شناسه کلاس 761425b گذرواژه oral10-12 تاریخ برگزاری 1399/07/17 ساعت برگزاری 10:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه شفاهي2 شناسه کلاس 8201d8e گذرواژه oral 8-10 تاریخ برگزاری 1399/07/17 ساعت برگزاری 08:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه شفاهي3 شناسه کلاس 5410cfc گذرواژه oral3 تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 13:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه نوار و فيلم شناسه کلاس 824a5a1 گذرواژه film تاریخ برگزاری 1399/07/13 ساعت برگزاری 17:01:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون مطبوعاتي1 ساعت 3تا5 شناسه کلاس 614232c گذرواژه journalism3-5 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس ترجمه متون مطبوعاتي1 ساعت 5تا7 شناسه کلاس 653de0f گذرواژه journalism5-7 تاریخ برگزاری 1399/07/12 ساعت برگزاری 17:00:00 https://daanaan.daan.ir
بيوگرافي

نام : سندس نام خانوادگی : منصوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.mansouri@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : Discourse analysis, Translation, Teaching
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : بررسی نحوه ارایه پاسخهای غیر مرجح در کتب درسی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دبیری زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک : 1374
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان قدس سال اخذ مدرک : 1366
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : بیان اسرار و عبودیت بندگی با محوریت نماز و احکام
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با زندگی و سیره علما و اسوه های اخلاق و عرفان
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : آشنایی با کتابخانه دیجیتال
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 18 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان انگلیسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت
عنوان دوره : مقاله نویسی به زبان فارسی
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره : فرهنگ، رسانه و تاثیر آن بر اخلاق اساتید
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) طول دوره : 16 ساعت