گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

  • سامانه دانشگاه هوشمند کلاس مبانی فلسفی نظریه های مدیریت شناسه کلاس 289222d گذرواژه 6666 تاریخ برگزاری 1399/07/24 ساعت برگزاری 15:00:00 https://daanaan.daan.ir
  • طریقه برگزاری آزمون مجازی
بيوگرافي

نام : البرز نام خانوادگی : قیتانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : alborz_gheitani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت منابع انساني در بخش دولتي، مدیریت منابع انسانی با رویکرد انتقادی، مدیریت بخش عمومی،
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی صنایع - تولید صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد سال اخذ مدرک : ۱۳۸۴
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت دولتی- منابع انسانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد سال اخذ مدرک : ۱۳۸۶
عنوان پایان نامه : ارزیابی شایستگی های اعضای هیات علمی به روش بازخور ۳۶۰ درجه
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی- منابع انسانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین سال اخذ مدرک : ۱۳۹۲
عنوان پایان نامه : طراحی مدل مدیریت منابع انسانی برای بخش دولتی ایران