گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مسعود نام خانوادگی : ضیائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی : mziaei@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان .خوراسگان سال اخذ مدرک : ۱۳۷۶/۶/۳۰
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی .توریستی ناژوان اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : طرح معماری ۱ - ۲-۳-۴-۵-مبانی نظری معماری-طرح معماری ۱و۲کارشناشی ارشد -بیان معماری۱و۲
محل دوره : دانشکده معماری تاریخ دوره : ۱۳۷۷ تا کنون