گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم دامي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : سیدعلی نام خانوادگی : تبعیدیان خوراسگانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم دامي- تغذيه طيور
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دانشگاه محل تحصیل : علوم دامی- تغذیه طیور سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : بررسی سطوح مختلف پیه و پروتئین در جیره جوجه های گوشتی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه محل تحصیل : علوم دامی- تغذیه طیور سال اخذ مدرک : 1388
عنوان پایان نامه : تاثیر برنامه تغذیه مقدماتی بر عملکرد و توسعه دستگاه گوارش جوجه¬های گوشتی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
دانشگاه محل تحصیل : دامپروری- کشاورزی سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :