گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - ریاضی کاربردی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : جلالی ورنامخواستی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.jalali@khuisf.ac.ir
ایمیل : jalali.mo.var@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تحقيق در عمليات-ژنتيک الگوريتم- الگوريتمهاي هيورستيک- فازي سيستم- گراف
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان حافظ زرین شهر سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تبریز سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ولیعصر رفسنجان سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : سیستم های دینامیکی فازی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه پوترا مالزی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بهینه سازی بااستفاده از ژنتیک الگوریتم و فازی سیستم
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : تحقیق در عملیات پیشرفته( دکترا و کارشناسی ارشد)
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : معادلات دیفرانسیل
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ریاضی عمومی 1 و 2
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : محاسبات عددی
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ساختمان گسسته
محل دوره : دانشگاه پیام نور اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : ریاضی مهندسی
محل دوره : دانشگاه پیام نور اصفهان تاریخ دوره :
عنوان دوره : مدل سازی کمی در مدیریت (دکترا)
محل دوره : دانشگاه آزاد واحد اصفهان تاریخ دوره :