گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : عبدالله نام خانوادگی : هادی وینچه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : AHadi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : -
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : Structural comparison of Dhttp://prof.khuisf.ac.ir/Manage/images/Editor/post_button_justify.gifEA and MOLP
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : تحقیق در عملیات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1382
عنوان پایان نامه : ٍَِDEA models and changes in inputs/outputs