گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - معقول

بيوگرافي

نام : سیدهاشم نام خانوادگی : گلستانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : h.golestani@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : سيد هاشم گلستاني به سال 1315 در نجف آباد متولد گرديد، تحصيلات ابتدايي و دوره اول متوسطه را در زادگاه خويش به پايان رسانيد و به سال 1334 از دانشسراي مقدماتي اصفهان فارغ التحصيل گرديد. به سال 1338 با احراز رتبه دوم موفق به دريافت ليسانس در رشته فلسفه و حکمت اسلامي، علوم تربيتي و علوم قضايي از دانشگاه تهران گرديد. در سال 1345 با احراز رتبه اول به دريافت درجه دکتري در رشته فلسفه و حکمت اسلامي از دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران نائل آمد. از سال 1346 تدريس در دانشگاه را آغاز نمود و افزون بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، به مدت پنج سال رياست دوره ليسانس شبانه و سپس دانشکده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان و مديريت گروه فلسفه را به عهده داشت سپس به مدت پنج سال معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد و اصفهان، و به مدت هشت سال از 1386 تا 1392 رياست دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان را به عهده داشته است. ايشان هم اکنون استاد تمام وقت است و مديريت گروه فلسفه اين دانشگاه را به عهده دارد. فعاليت هاي پژوهشي نامبرده تاکنون عبارت است از تأليف و انتشار هشت جلد کتاب، بيش از 50 مقاله تحقيقي، اجراي دو طرح پژوهشي و هدايت 20 پايان نامه دکترا و بيش از 100 پايان نامه کارشناسي ارشد در سمت استاد راهنما
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه وحکمت اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : الهیات ومعارف اسلامی تهران سال اخذ مدرک : 1345
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : استاد دانشگاه
محل دوره : تاریخ دوره : 1346ب