گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-زراعت

  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6085211aee609fac5706694e&usertype=1دانشجویان گرامی توسط لینک فوق روز های یکشنبه و دوشنبه از ساعت 10 الی 13/5 می توانند جهت مشاوره درسی وارد اتاق گفتگوی اینجانب گردند
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=60851c10ee609fac57066949&usertype=1انشجویان گرامی توسط لینک فوق روز های سه شنبه از ساعت 11 الی 13 می توانند جهت مشاوره درسی وارد اتاق گفتگوی اینجانب گردند.
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=608404145d111a84fc548a7b&usertype=1دانشجویان گرامی توسط لینک فوق روز هایپنج شنبه از ساعت 12 الی 13.5 می توانند جهت مشاوره درسی وارد اتاق گفتگوی اینجانب گردند.
  • https://vroom.khuisf.ac.ir/demo?meetingId=6084019f5d111a84fc548a72&usertype=1دانشجویان گرامی توسط لینک فوق روز های شنبه از ساعت 11 الی 17 می توانند جهت مشاوره درسی وارد اتاق گفتگوی اینجانب گردند.
  • روش دانلود فایل دروس 1 - کلیک در قسمت ایکون دانلود فایل 2 - کلیک روی درس مورد نظر 3 - کلیک روی فلش سبز رنگ و ادامه ......
بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : نادری درباغشاهی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : MNaderi@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : خشکی، مبارزه با علفهای هرز، زراعت زعفران، گیاهان دارویی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زراعت
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
دکتر محمد رضا نادري درباغشاهي دانشيار گروه زراعت و کارشناس رسمي دادگستري اصفهان در رشته کشاورزي و منابع طبيعي

مدرک تحصيلي: دکتري تخصصي زراعت در گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي