گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - علوم سياسي-امنيت ملي
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : مالمیر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.malmir@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حقوقي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حقوق
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1368
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم سیاسی- امنیت ملی
دانشگاه محل تحصیل : فارابی تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حقوق جزا - ائین دادرسی کیفری-
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان تاریخ دوره :