گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - شيلات
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدهادی نام خانوادگی : ابوالحسنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : آلودگي محيط زيست، تصفيه فاضلاب، و کمپوست
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : آلودگی محیط زیست
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه : تصفیه فاضلاب توسط جلبک کلارلا و سندسموس و مخلوط دو گونه
عضو هيات علمي گروه محيط زيست دانشگاه آزاد اصفهان