گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استاد

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : کتابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : دندانپزشکی حرفه ای
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال اخذ مدرک : 1370
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : دکترای تخصصی دندانپزشکی (پریو)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آدلاید استرالیا سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :