گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - روانشناسی صنعتی و سازمانی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : هادی نام خانوادگی : فرهادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farhadihadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : روانشناسی صنعتی و سازمانی ، روانشناسی رفتار مصرف کننده، مشاوره شغلی و حرفه ای، ارتقاِی کیفیت زندگی(کاری)، درمان اعتیاد به شبکه های مجازی، اعتیاد به اینترنت واعتیاد به بازیهای رایانه ای، درمان واقعيت مجازي(Virtual Reality therapy )و واقعیت افزوده (Augmented Reality) در اختلالات روانشناختی
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانشگاه محل تحصیل : UKM سال اخذ مدرک : 2014
عنوان پایان نامه :