دکتر کتایون پورسخی
گروه آموزشی : کشاورزی-باغبانی
دانشکده : کشاورزی و منابع طبیعی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : کتایون نام خانوادگی : پورسخی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : k.poursakhi@khuisf.ac.ir
ایمیل : kpoursakhi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : تاكسونومي و بيوسيستماتيك گياهي، مطالعات فلوريستيك، گياهان دارويي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سیستماتیک گیاهی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :

Surname: Poursakhi

Forename: Katayoun

Education: Ph.D. degree in Plant Systematics

Position: Department of Horticulture Science, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Email:
k.poursakhi@khuisf.ac.ir 

 

Research Interests:

- Taxonomy and biosystematic studies

- Floristic and vegetation studies

- Flora of Iran

- Endemism

- Medicinal plants