گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عاطفه السادات نام خانوادگی : میرسعیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : a.mirsaeedi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبان‌شناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : سراسری اصفهان سال اخذ مدرک : ۱۳۹۱
عنوان پایان نامه :