دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی

بيوگرافي

نام : محمدجواد نام خانوادگی : ذریه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : (zorrieh.j57@gmail.com) (zorrieh.mj@khuisf.ac.ir)
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :