رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی کشاورزی-سازه های آبی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدبهنام نام خانوادگی : سروری نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sbsnsarvari@khuisf.ac.ir
ایمیل : sbsnsarvari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی آب
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : سازه‌های آبی
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه : بررسی هیدرولیکی مکان مناسب پرتاب‌کننده در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : سازه‌های آبی
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی اثر زاویه همگرایی بر خصوصیات جریان غلیظ