گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حقوق خصوصي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : سیدمهدی نام خانوادگی : علامه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : بازنشسته/قطع همکاري با دانشگاه
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :