گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : فرزانه نام خانوادگی : تقیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : f.taghian@khuisf.ac.ir
ایمیل : f_taghian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ورزش و سلامت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : تاثیر تمرین هوازی بر سطح لپتین و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی